Charlotte Vejlø

Mine tryk er studier af udvalgte planters unikke former.Jeg er uddannet unikadesigner fra Danmarks Designskole og har tidligere formgivet og produceret keramik. Med mange års erfaring som kunstformidler forsøger jeg nu at formidle min fascination af naturen i diverse materialer.
Med trykkene håber jeg at kunne skabe nysgerrighed, glæde og opmærksomhed på de urter og vedplanter, vi har lige uden for døren.Trykkene er skabt analogt og er unika. De viser de enkeltes planters unikke detaljer, enkeltvis og i samspil med andre arter.

Mes estampes sont des études de plantes choisies pour leur forme spéciale. J’ai reçu une formation de conception (design) spéciale de l’École de Design du Danemark et j’ai précédemment conçu et produit des objets en céramique. Avec mes nombreuses années comme enseignant en art j’essaye à présent de partager ma fascination de la Nature dans divers matériaux. Avec ,es estampes, j’espère pouvoir encourager une curiosité, un joie et une attention pour les herbes et les plantes ligneuses, que nous avons juste près de nous. Les estampes sont faites à la main et sont des oeuvres uniques. Elles montrent des détails uniques des différentes plantes, chacune pour soi ou en interaction avec d’autres espèces.