Luc de Visme

Jeg er autodidakt men interesse for grafik har fulgt mig i mere end 12 år nu. Har være formand for Birkerød Kunstforening fra 2000 til 2005.

Er medlem af den grafiske gruppe i Birkerød siden 2008 under ledelse af Britta Kjærulff. Har fået grafiske uddannelse hos Charlotte Grangård på Havarthigaarden i Holte siden 2011.
 Kunstrejse for Charlotte Grangårds gruppe en uge i Paris i 2015, hvor vi først gang fik arbejdet på Torben Bo Halbirks atelier. 

Februar 2019: Kunstlegat i Paris hos Torben Bo Halbirks atelier

Je suis artiste autodidacte et mon intéret pour l’expression graphique m’a suivi pour plus de 12 ans à présent. J’ai été président de l’Association artistique de Birkerød entre 2000 et 2005.

Je suis membre du groupe d’artistes graphiques de Birkerød depuis 2008. Ce groupe est dirigé par Britta Kjærulf. J’ai suivi toutes ces années une formation graphique à Havarthigaarden à Holte sous la direction de Charlotte Grangård.

Février 2019: J’ai reçu une bourse d’artiste pour travailler un mois à Paris à l’atelier graphique de Bo Halbirk.

Tlf: 20361134, Email: lucdevisme@gmail.com

Site: www.lucdevisme.dk